home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


RCM-advies verrichtte in twaalf verschillende landen onderzoek naar sociale veiligheid in en om de metro en publiceerde zij het engelstalige boek 'Crime Prevention Guidelines for the Construction & Management of Metro Systems'. Dit boek beschrijft vijf strategieën die metrobedrijven wereldwijd gebruiken om onveiligheid en criminaliteit in en om de metro beheersbaar te maken en vertaalt deze strategieën naar een concreet pakket van bouwkundige en beheermatige richtlijnen.

In Nederland zijn de metrorichtlijnen gebruikt door het GVB en de RET om zowel hun bestaande systeem als toekomstige projecten te toetsen op sociale veiligheid.

Ook voor de Nederlandse Spoorwegen heeft RCM-advies werk verricht. De Checklist Sociale Veiligheid Metrosystemen® is vertaald naar de situatie bij de spoorwegen en gebruikt om de huidige stand van zaken bij de NS te evalueren. Daarnaast heeft RCM-advies in samenwerking met de DSP-groep internationaal vergelijkend onderzoek verricht naar de toepassing van Electronic Ticketing (ET) en een Beheerste Toegang tot Stations (BTS).

Bekijk het overzicht van artikelen en rapporten die RCM-advies de afgelopen jaren over criminaliteitsbeheersing in en om het openbaar vervoer heeft uitgegeven. Een deel van deze publicaties kunt u on-line lezen of downloaden.

Veiligheid in en om de metro

De problematiek van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens in de metro is jarenlang een onderbelicht onderwerp geweest. Iedereen vermoedde wel dat het probleem aanzienlijk is, maar onderzoek en literatuur over dit onderwerp was beperkt. Om deze lancune op te vullen, is grootschalig onderzoek verricht onder twaalf metrobedrijven in Azië, Europa, Noord- en Zuid Amerika. Het boek 'Crime Prevention Guidelines for the Construction & Management of Metro Systems' doet verslag van het onderzoek. Het beschrijft de ervaringen van de metrobedrijven met criminaliteit en criminaliteitspreventie, biedt een model voor een vernieuwende integrale aanpak en werkt dit uit in een groot aantal gedetailleerde richtlijnen. De uit het model voortvloeiende maatregelen kunnen door metrobedrijven gemakkelijk worden overgenomen in een breed opgezet Plan van Aanpak en afgestemd op hun algemene streven naar kwaliteit en klantvriendelijkheid.

Lees een samenvattend artikel in het Nederlands, Duits, Frans of Engels.

Bestel het boek of lees alvast een voorproefje over de metrosystemen van: Londen, Budapest, Parijs, New York, Tokyo, Praag, São Paulo, Washington D.C., Amsterdam, Hong Kong, Singapore en Taipei.

Tourniquets & electronische kaartjes

In Nederland is men druk bezig na te denken over de mogelijke invoering van tourniquets op stations en de electronische OV-kaart. Ook wereldwijd gaan de ontwikkelingen snel en worden steeds meer OV-systemen uitgerust met tourniquets en electronische ticketsystemen. In het onderstaande leest u waar u in de wereld tourniquets en electronische OV-kaartjes kunt vinden en waar deze faciliteiten worden gecombineerd. Lees verder...