home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


De afgelopen jaren is RCM-advies zeer nauw betrokken geweest bij het opzetten en uitvoeren van het Kwaliteitsprogramma Veilig Wonen 1997-2002. Dit programma heeft er mede toe bijgedragen dat de aanpak van woningcriminaliteit bij de Nederlandse politie sterk is verbeterd en het delict woninginbraak (meer nog dan andere vormen van vermogenscriminaliteit) met ruim 35% is gedaald.

Het Kwaliteitsprogramma Veilig Wonen 1997-2002 is inmiddels afgesloten, maar dat betekent niet dat de strijd tegen woningcriminaliteit wordt gestaakt. Vanuit meerdere organisaties binnen en buiten de Nederlandse politie wordt hard gewerkt de successen te borgen en de aanpak van woningcriminaliteit verder te verbeteren. Ook RCM-advies blijft zich actief voor dit doel inzetten en staat de diverse politieorganisaties met raad en daad bij.

Bekijk het overzicht van artikelen en rapporten die RCM-advies de afgelopen jaren over woningcriminaliteit heeft uitgegeven. Een deel van deze publicaties kunt u on-line lezen of downloaden.

Naast deze publicaties heeft RCM-advies ook een aantal praktische tools ontwikkeld die politiekorpsen kunnen gebruiken om de aanpak van woningcriminaliteit verder te verbeteren. Deze tools zijn: het Kennisdomein Woninginbraak, de Maatregelenmatrix, de Doorbraakmeter en de Analysetool Delictgerichte Criminaliteitsanalyse.

Kennisdomein Woninginbraak
Het Kennisdomein Woninginbraak bespreekt 400 verschillende studies over woninginbraak en laat zien wat politiekorpsen kunnen doen om de aanpak van dit delict te verbeteren. Hoe verhoudt het aantal woninginbraken in Nederland zich tot dat in het buitenland? Welke factoren bepalen eigenlijk de omvang van dit delict? Wat weten wij over gerelateerde delicten; zoals woningovervallen, voertuigdiefstal en heling? Wat is er bekend over daders, slachtoffers en situaties van woninginbraak? En vooral: wat kan ons korps concreet doen om de aanpak van woningcriminaliteit op een hoger niveau te brengen? Het Kennisdomein geeft antwoord op deze strategische vragen en laat zien waarom je als politiekorps wat moet doen om woningcriminaliteit aan te pakken.

Lees de samenvatting

Maatregelenmatrix
Wat moet een politiekorps doen om de aanpak van woningcriminaliteit te verbeteren? Het antwoord op deze vraag vinden we in de maatregelenmatrix en luidt "kijk naar het schema en bepaal welke activiteitengerichte maatregelen er binnen jouw korps op dit moment worden uitgevoerd, probeer deze activiteiten te verstevigen of (als ze nog niet worden uitgevoerd) op te zetten en probeer de doorstoot te maken naar de procesgerichte kwaliteitsfase".

Bekijk de maatregelenmatrix

Doorbraakmeter
RCM-advies heeft samen met het Expertisecentrum Woningcriminaliteit onderzoek uitgevoerd naar de factoren die van invloed zijn op het feit dat sommige korpsen succesvoller zijn in de aanpak van woninginbraak dan andere politiekorpsen. Uit deze Doorbraakmeter blijkt dat er een duidelijk verband bestaat tussen het relatieve succes van een politiekorps, de activiteiten en/of maatregelen die dit korps heeft opgezet om woninginbraak aan te pakken en de manier waarop deze aanpak organisatorisch is ingebed.

Lees verder...

Analysetool delictgerichte criminaliteitsanalyse
Bij delictgerichte criminaliteitsanalyse maakt de analist gebruik van zowel conventionele analysetechnieken als van data mining. Deze vorm van criminaliteitsanalyse beperkt zich tot een duidelijk afgebakend criminaliteitsprobleem of delict, tracht hier met behulp van een breed arsenaal van analysemethoden en –technieken maximaal inzicht in te krijgen om uiteindelijk tot een goed onderbouwd en uitvoerbaar plan van aanpak te komen.

Lees verder...