home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Woningcriminaliteit

Kennisdomein Woninginbraak. Bespreekt 400 verschillende studies over woninginbraak, vult kennislacunes aan met nieuw onderzoek en laat zien wat politiekorpsen kunnen doen om de aanpak van woninginbraak te verbeteren. EWC/RCM, december 2001.
69 Kb
download samenvatting
Herhaald slachtofferschap bij woninginbraak. Secundaire analyse van de Politiemonitor Bevolking naar het fenomeen herhaald slachtofferschap, slachtofferprofielen en preventiemogelijkheden . Artikel voor Samenleving en Criminaliteitspreventie (Se’C), nr. 3, jrg. 15 van het Ministerie van Justitie, RCM, juni 2001.
52 Kb
download
De schade bij woninginbraak. Secundaire analyse van de Politiemonitor Bevolking naar de financiële schade bij woninginbraak en de meldings- en aangiftebereidheid van slachtoffers. Artikel voor Samenleving en Criminaliteitspreventie (Se’C), nr. 2, jrg. 15 van het Ministerie van Justitie, RCM, april 2001.
57 Kb
download
  Woninginbraak. Kansen en mogelijkheden voor vernieuwend politieel beleid. EWC/RCM, februari 2001.
 
Doorbraakmeter. Tussentijdse evaluatie van de uitvoering van het Kwaliteitsprogramma Veilig Wonen 1997-2001. EWC/RCM, januari 2001.
lees bespreking
De onbekende Woninginbreker. Artikel voor Samenleving en Criminaliteitspreventie (Se’C), nr. 1, jrg. 14 van het Ministerie van Justitie, RCM, maart 2000.
38 Kb
download
  Inbraak in zicht. Literatuuronderzoek ten behoeve van de theoretische onderbouwing van het Kwaliteitsprogramma Veilig Wonen. EWC/RCM, september 1999.
 
Inbraakrisico binnen de Europese Unie. Nederland koploper woninginbraak? Artikel voor Samenleving en Criminaliteitspreventie (Se’C), nr. 2, jrg. 13 van het Ministerie van Justitie. RCM, 1999.
17 Kb
download
  Drievoudig Perspectief op Woninginbraak. Literatuurstudie naar de kansen en mogelijkheden voor vernieuwend politieel beleid. EWC/RCM, april 1998.
 
  Doorbraak bij Inbraak. Onderzoek bij politiekorpsen naar de kansen en mogelijkheden om woninginbraak effectief en doelmatig aan te pakken. EWC/RCM, 1998.
 
  Domestic Burglary in the Netherlands: a statistical overview. Eerste fase van een internationaal vergelijkend onderzoek naar de modus operandi van woninginbraken in Nederland en Japan. RCM, februari 1997.