home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Welke onderzoeken heeft RCM uitgevoerd op het gebied van herhaald slachtofferschap?

De afgelopen jaren heeft RCM-advies de volgende onderzoeken uitgevoerd op het gebied van herhaald slachtofferschap.

  1. Literatuuronderzoek naar herhaald slachtofferschap en de mogelijkheden om het delict woninginbraak m.b.v. een slachtoffergericht politieel beleidsinstrumentarium te bestrijden. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden in de overzichtstudie Drievoudig Perspectief op Woninginbraak (1998) en de actualiseringen hiervan Woninginbraak (2001) en Kennisdomein Woninginbraak (2001).
  2. Een secundaire analyse van de Politiemonitor Bevolking naar het fenomeen herhaald slachtofferschap bij woninginbraak, slachtofferprofielen en preventiemogelijkheden. De resultaten van deze analyse zijn in het blad Se’C (juni 2001) verschenen.
  3. Een secundaire analyse van de Politiemonitor Bevolking naar het fenomeen herhaald slachtofferschap bij alle in de monitor genoemde delictvormen. Deze resultaten zijn in korte notities gecommuniceerd met het Ministerie van Justitie en de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit. Lees verder...
  4. Voor de politieregio’s Twente en Gelderland-Midden zijn kleine inventariserende onderzoeken uitgevoerd naar de omvang en spreiding van herhaald slachtofferschap en de mogelijkheden dit fenomeen met behulp van politiegegevens in kaart te brengen. De resultaten van deze inventarisaties zijn in het jaar 2000 met de korpsen besproken en hebben o.a. geleid tot een verbeterde statistische analysemethode en een geautomatiseerde SPSS-module. Dit als onderdeel van de door RCM ontwikkelde Analysetool Delictgerichte Criminaliteitsanalyse.
  5. In samenwerking met regiopolitie Limburg-Zuid is een onderzoeksinstrument ontwikkeld waarmee de diverse aspecten van woninginbraak in kaart kunnen worden gebracht. Het instrument bestaat uit zeven verschillende informatielijsten, die tesamen 1.000 variabelen beslaan. Deze lijsten kunnen worden gebruikt voor het interviewen van slachtoffers, het interviewen van daders en het schouwen van woningen en woonomgevingen. Herhaald slachtofferschap is uitdrukkelijk onderdeel van de vragenlijsten. De vragenlijsten zijn in de periode 2001-2002 door de politie ingezet en o.m. gebruikt om 515 slachtoffers en 35 daders van woninginbraak te interviewen. Bij ongeveer 30 slachtoffers was sprake van herhaald slachtofferschap.

meer over Herhaald Slachtofferschap...