home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Hoe vaak komt herhaald slachtofferschap voor?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft RCM-advies een secundaire analyse uitgevoerd van de Politiemonitor Bevolking 1999. Bij deze analyse is onderscheid gemaakt tussen objectgebonden delicten en persoonsgebonden delicten alsmede de daarbinnen vallende delicttypen. De eerste tabel heeft betrekking op de zogenaamde objectgebonden delicten en is gerelateerd aan het aantal objecten (huishoudens, fietsen, auto’s). De tweede tabel heeft betrekking op de persoonsgebonden delicten en is gerelateerd aan het aantal personen.

Tabel 1. Objectgebonden delicten en herhaald slachtofferschap

 
Enkelvoudig
Herhaald

Slachtofferschap
(totaal)

Ratio
herhaald/totaal
Aantal herhaald
slachtoffers
Woninginbraak
2,3
0,4
2,7
14,8
25.560
Poging tot woninginbraak
3,9
0,6
4,5
13,3
38.341
Fietsdiefstal
7,9
3,5
11,4
30,7
?
Autodiefstal
0,9
0,1
1,0
10,0
6.390
Diefstal uit auto
5,5
1,6
7,1
22,5
102.242
Vernieling aan auto
15,3
6,2
21,5
28,8
396.186


Tabel 2. Persoonsgebonden delicten en herhaald slachtofferschap

 
Enkelvoudig
Herhaald
Slachtofferschap
(totaal)
Ratio
herhaald/totaal
Aantal herhaald slachtoffers
Andere vorm van diefstal
5,6
1,7
7,3
23,3
267.923
Andere vorm van mishandeling
5,4
2,6
8,0
32,5
409.765
Bedreiging met lichamelijk geweld
3,7
2,0
5,7
35,1
315.204
Mishandeling
0,9
0,2
1,1
18,2
31.520
 
Totaal aantal soorten voorvallen
27,8
21,0
48,8
43,0
3.309.642
Totaal aantal voorvallen
23,1
25,7
48,8
52,7
4.050.371

Volgens de bevindingen van de secundaire analyse werd 48,8% van de Nederlandse bevolking in 1998 slachtoffer van één of meerdere delicten. Dit komt overeen met zo’n 7,7 miljoen personen. Ruim 3,3 miljoen Nederlanders (21,0%) werd slachtoffer van verschillende delicten.

Bij de objectgebonden delicten blijken fietsdiefstal en ‘vernieling aan auto’ hoog te scoren voor wat betreft herhaald slachtofferschap. Dit zijn overigens tevens de objectgebonden delicten die absoluut gezien hoog scoren. Bij de persoonsgebonden delicten zien wij relatief veel herhaald slachtofferschap bij ‘bedreiging met lichamelijk geweld’ en ‘andere vorm van vernieling’.

meer over Herhaald Slachtofferschap...