home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCMHet vakgebied criminaliteitsanalyse is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. Door de inzet van moderne technieken als data mining, delictgerichte criminaliteitsanalyse en Intelligence Led Policing (ILP) zijn zowel de politie als andere organisaties steeds beter in staat criminaliteit meer gericht en dus effectiever aan te pakken.

 

Data mining

Binnen veel bedrijven en organisaties is data mining een middel om inzicht te krijgen in ‘de markt’ en in de kenmerken en wensen van ‘de klant’. Telefonische marktonderzoeken, Air Miles en klantenkaarten zijn bekende middelen om aan informatie te komen. Multivariate analysetechnieken en neurale netwerken worden achter de schermen gebruikt om inzicht te krijgen in klantprofielen en veranderende marktomstandigheden. Ook voor de politie kan data mining nuttig zijn. Door gebruik te maken van dezelfde analysetechnieken als in de marketing kunnen profielen worden opgesteld van daders en slachtoffers van criminaliteit. Van wijken en slachtoffersegmenten kunnen risicoprofielen worden gemaakt die het mogelijk maken om preventie-activiteiten gericht in te zetten. Door patronen van modus operandi in kaart te brengen en te combineren met onze kennis over ‘soorten’ daders worden aanwijzingen gevonden die kunnen leiden tot aanhouding van een verdachte.

Lees artikel over 'De mogelijkheden van data mining voor de Nederlandse politie'

Delictgerichte criminaliteitsanalyse

Bij delictgerichte criminaliteitsanalyse maakt de analist gebruik van zowel conventionele analysetechnieken als van data mining. Deze vorm van criminaliteitsanalyse beperkt zich tot een duidelijk afgebakend criminaliteitsprobleem of delict, tracht hier met behulp van een breed arsenaal van analysemethoden en –technieken maximaal inzicht in te krijgen om uiteindelijk tot een goed onderbouwd en uitvoerbaar plan van aanpak te komen.

Lees verder...

Intelligence Led Policing

Intelligence Led Policing (ILP) is de systeemgerichte opvolger van delictgerichte criminaliteitsanalyse en leidt definitief de overgang in van een informatie gebaseerd naar informatie gestuurd politiebeleid. Criminaliteitsanalyse wordt hierbij niet langer gebruikt om het politiebeleid te ondersteunen, maar krijgt een leidende positie toebedeeld op zowel het strategische, tactische als operationele niveau. Criminaliteitsanalyse krijgt hiermee een centrale plaats binnen het politiële werkproces. Het is niet meer zozeer een middel tot kennisvergaring alswel een voorwaarde voor het formuleren en evalueren van effectief veiligheidsbeleid.

Lees verder...