home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Criminaliteitspreventie in de metro

Artikel voor Samenleving en Criminaliteitspreventie (Se’C), nr. 5 van het Ministerie van Justitie, oktober 1996
door Manuel J.J. López

Het onderzoek

Om inzicht te krijgen in de verschillende mogelijkheden om criminaliteit en onveiligheid in de metro te voorkomen is internationaal vergelijkend onderzoek verricht. Twaalf metrobedrijven in Azië, Europa, Noord- en Zuid Amerika zijn bezocht en bestudeerd. Dit zijn de metro's van Tokyo, Hong Kong, Singapore, Taipei, New York, Washington D.C., São Paulo, Praag, Budapest, Amsterdam, Londen en Parijs. Documentatie en statistisch materiaal over deze systemen is verzameld en geanalyseerd. Bouwkundige en planologische aspecten van de systemen zijn gefotografeerd en terplaatse bestudeerd. In zes van de twaalf systemen zijn metro-authoriteiten benaderd en bevraagd over hun criminaliteitsproblemen, preventieve aanpak en ervaringen.

Het internationaal vergelijkend onderzoek maakt duidelijk dat:
· metrobedrijven vijf verschillende preventiestrategieën gebruiken die allen zowel een situationeel als een organisatorisch component bezitten,
· kennis over deze stategieën verspreid is over de verschillende systemen,
· de beste successen worden geboekt door die metrobedrijven die er in slagen de vijf strategieën te combineren in een gebalanseerde mix van op elkaar afgestemde maatregelen en
· een goede mix van maatregelen richt zich niet alleen op het voorkomen van criminaliteit; het heeft ook een positieve invloed op andere bedrijfsdoelstellingen als ongeval- en brandpreventie, service en imago verbetering, kostenbeheersing en vergroting van de bedrijfsomzet.

De vijf preventiestrategieën kenmerken zich door hun synergetisch karakter: ze zijn in hun uitwerking in hoge mate afhankelijk van de degelijkheid waarmee de andere strategieën zijn verwezenlijkt. Het preventieve effect van de vijf strategieën tezamen is daarom groter dan de som van de individuele delen.

De ideale aanpak, waarbij alle vijf de strategieën op een evenwichtige manier met elkaar worden gecombineerd, blijkt in de praktijk helaas (nog) bijna niet voor te komen. Dit komt doordat kennis over de verschillende strategieën verspreid is over de verschillende landen en hun metrobedrijven. Ieder metrobedrijf heeft enkele stukjes van de puzzel, maar bijna geen enkel heeft inzicht in het gehele scala van mogelijkheden. Nederlandse metrobedrijven, bijvoorbeeld, besteden veel aandacht aan het bevorderen van ‘zichtbaarheid en sociale controle’, maar zijn duidelijk minder behept met ‘normstelling & -handhaving’ en ‘sturing van de passagiersstroom’ dan bijvoorbeeld met metrobedrijf van Singapore. Dit is jammer, niet alleen omdat de criminaliteit hierdoor minder goed wordt aangepakt, maar ook omdat de inefficiëncy van de eenzijdige aanpak(ken) het aantal positieve spin-offs naar andere bedrijfsdoelstellingen beperkt en de metrobedrijven voor een onnodig hoog kostenplaatje stelt.

lees verder...

Download this article

inleiding  

het onderzoek

  vijf strategieën   total quality management