home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


  Sociale veiligheid en criminaliteitsbeheersing

Result Crime Management (RCM) is een samenwerkingsverband van enkele zelfstandig opererende senior adviseurs. RCM ondersteunt maatschappelijke organisaties bij het aanpakken van problemen op het gebied van sociale veiligheid en criminaliteitsbeheersing. Dit door middel van gericht onderzoek, advies op maat en actieve ondersteuning bij beleidsontwikkeling, -uitvoering en -evaluatie.

 

Onderzoek

Advies op maat Beleidsondersteuning Offerte

Om criminaliteit en onveiligheid werkelijk effectief aan te pakken is gedegen inzicht nodig. Wat is (internationaal) bekend over het probleem? Welke aspecten zijn bij ons van belang? Welke aanpak werkt het beste? En hoe kunnen wij ons bestaande beleid verder verbeteren?

RCM geeft antwoord op uw vragen en levert het gevraagde inzicht.

Als de vragen beantwoord zijn, is het tijd om aan de oplossingen te werken. Welke aanpak is effectief? En vooral ook: welke aanpak past het beste bij de mogelijkheden en beperkingen van de organisatie.

RCM levert maatwerk. Het gaat er immers om dat de voorgestelde aanpak niet alleen grondig, maar vooral ook praktisch uitvoerbaar is.

De RCM-adviseurs voelen zich persoonlijk betrokken bij de veiligheidsproblematiek en zijn niet te beroerd de handen uit de mouwen te steken.

Vaak vinden opdrachtgevers het prettig wanneer de adviseur fysiek op de werkvloer aanwezig is. Dit leidt tot een betere afstemming en een groter draagvlak bij de uitvoering van de adviezen.

Vraag eens een offerte bij ons aan en vergelijk deze met die van andere onderzoek- en adviesbureau's. U zult zien dat de werkwijze van RCM garant staat voor een opvallend hoge kwaliteit, een gunstig prijsniveau en een uiterst klantgerichte manier van werken.

> Vraag het RCM