home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Inbraakrisico hier zeer hoog

Telegraaf, 27 februari 2002

De kans om in Nederland de dupe van een inbraak te worden, is vele malen groter dan in de meeste omringende landen. De afgelopen tien jaar is bij 4,5 procent van alle huishoudens, in totaal een kleine miljoen gezinnen, één of meerdere keren ingebroken.

In West-Europa is het risico alleen in het Verenigd Koninkrijk hoger, zo blijkt uit een peiling van de International Crime Victims Survey. In Portugal schommelt de kans op een inbraak rond 2,5 procent en in Finland circa 1 procent.

Met name in onze grote steden is de kans op inbraak relatief groot. Zo werden 15,2 van elke honderd woningen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hiermee geconfronteerd. De belangrijkste oorzaken zijn de aanzuigende werking van de grote stad op criminele jongeren en het gebrek aan sociale controle.

Particuliere huiseigenaren werken hard aan beveiligingsmaatregelen, met name de verbetering van hang- en sluitwerk. Inbrekersalarm is in Nederland niet erg gewild; slechts één op de tien woningen is op die manier beveiligd.

Ook Aedes, de koepel van woningcorporaties, steekt jaarlijks tientallen miljoenen guldens in aanpassingen. Daarnaast heeft Aedes een convenant met politie en gemeenten gesloten om onveiligheid in de woonomgeving aan te pakken, onder meer door verbetering van de straatverlichting en de herinrichting van ongure plekken.Meer nieuws over woningcriminaliteit