home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Schiedammers krijgen subsidie voor beveiliging van hun woning

Rotterdams Dagblad, 3 februari 2003

Schiedammers die hun woning beveiligen met hang- en sluitwerk dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, krijgen daarvoor een gemeentelijke subsidie. De financiële bijdrage behelst een derde deel van de kosten die worden gemaakt voor het aanbrengen van de inbraakwerende maatregelen. Per woning wordt maximaal tweehonderd euro uitgekeerd.

Het idee om de subsidie te verstrekken is voortgekomen uit het integraal veiligheidsbeleid. In dat kader is in samenwerking met de politie, woningbouwvereniging Woonplus en vastgoedfonds Vesteda een inbraakpreventieproject opgezet. Schiedam staat immers hoog genoteerd in de landelijke top tien van steden met een hoog inbraakpercentage. Huurders van Woonplus en Vesteda kunnen dubbel profiteren van het subsidie-aanbod, want zij kunnen rekenen op een extra bijdrage van hun verhuurder - ook een derde deel van de onkosten - zodat de korting in hun geval kan oplopen tot vierhonderd euro. De verhuurders brengen de inbraakpreventiepakketten volgens een meerjarenplanning per complex aan.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) wordt afgegeven voor woningen, complexen en wijken die voldoen aan een voorgeschreven pakket van eisen rond de sociale veiligheid, leefbaarheid, inbraak- en brandpreventie. Eén van de eisen is dat alle deuren die toegang tot het huis geven, voldoende inbraakwerend moeten zijn. Bij een woning die is beveiligd met het politiekeurmerk, daalt het inbraakrisico met 95 procent. Cijfers uit andere delen van het land tonen aan dat het aantal inbraken door een goede beveiliging afneemt en dat mensen zich hierdoor veiliger voelen in hun eigen huis. Een woning die volgens het politiekeurmerk is beveiligd, is drie minuten inbraakwerend. Dat is in de meeste gevallen voldoende om de inbreker af te schrikken. Een inbreker heeft een hekel aan licht, lawaai en lang werk. Door eenvoudig te forceren deuren, kozijnen en sloten is een inbreker snel binnen. In dergelijke gevallen duurt de gemiddelde inbraak dertig seconden.

De Schiedammers kunnen de preventie zelf aanbrengen of dat laten doen. In beide gevallen komen ze in aanmerking voor de subsidie. De gemeente controleert of de voorzieningen daadwerkelijk volgens de eisen van het politiekeurmerk zijn aangebracht. De subsidieregeling geldt vijf jaar.

De eerste twee jaar wordt er honderdduizend euro voor uitgetrokken. Aan de hand van de resultaten in de eerste twee jaar wordt het budget voor de daar op volgende drie jaar vastgesteld.

 


Meer nieuws over woningcriminaliteit