home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Veiligheid voor alles

Stadskrant Rotterdam, 30 november 2002

Veilig, veilig en nog eens veilig. Dat is het motto van het nieuwe collegeprogramma. In 2003 is er ruim 321,5 miljoen extra voor veiligheid uitgetrokken, voor de hele collegeperiode is dat meer dan ruim 3 100 miljoen. De gemeente wil vastberaden de openbare orde en veiligheid handhaven. Zwartrijden in het openbaar vervoer, frauderen met uitkeringen, het zijn zaken die volgens het huidige college allemaal een stuk lastiger moeten worden voor de burgers.

Rotterdam is al langer bezig met een vijfjarenprogramma veilig. Daar is bijvoorbeeld de veiligheidsindex een resultaat van. Die index geeft aan hoe het staat met de veiligheid in bepaalde gebieden van Rotterdam. Als stad scoort Rotterdam een magere voldoende.

Het gebied rond Centraal Station krijgt een dikke onvoldoende en moet voor 1 september 2003 merkbaar veiliger zijn. Dit betekent dat bezoekers van Centraal Station niet langer lastig gevallen worden door bedelaars, zwervers en junks.

De gemeente investeert bovendien in de sociale veiligheid van het openbaar vervoer. Er moeten meer conducteurs op de tram komen. Metrostations krijgen tourniquets. Het aantal mensen dat overlast veroorzaakt in het openbaar vervoer moet beduidend lager worden (15% minder per jaar). Graffiti in voertuigen en stations is voortaan binnen 24 uur verwijderd.

Veiligheidsloket
In 2003 is een veiligheidsloket geïnstalleerd dat klachten van burgers beter en sneller kan behandelen. Er komen meer ambtenaren op straat met een opsporingsbevoegdheid. Tussen 2003 en 2005 komen er honderd gekwalificeerde toezichthouders bij. In 2003 zijn er ook twee nieuwe plaatsen in de stad waar cameratoezicht is. In ieder geval komen er camera's op en rond het Centraal Station.

Acht wijken
Acht Rotterdamse wijken kregen in 2001 een dikke onvoldoende in de veiligheidsindex. Nu al is een begin gemaakt om deze wijken extra aandacht te geven zodat ze uiterlijk in 2005 niet meer onveilig zijn volgens de veiligheidsindex. Het gaat om de wijken Tussendijken, Spangen (in deelgemeente Delfshaven), Tarwewijk, Zuidplein (in Charlois), Hillesluis (Feijenoord), Oude Westen, Cool/Nieuwe Werk, CS-kwartier, Stadsdriehoek (Centrum).

De extra aandacht bestaat uit een rigoureuze aanpak van drugs- en jongerenoverlast, diefstal, geweld, vervuiling en verloedering. Dit gebeurt met extra toezicht, betere handhaving, beter beheer en onderhoud en meer investeringen. Zorg en dienstverlening in deze acht wijken moeten beter passen bij de vraag van bewoners.

In de acht wijken zijn er negen zogenaamde 'hotspots' waar verpaupering en criminaliteit het beeld bepalen. Op deze plekken investeert de gemeente extra in achterstallig onderhoud aan panden en buitenruimte. Er komen betere voorzieningen op het gebied van educatie, kunst, sport en recreatie. Voor de acht wijken en de hotspots is € 7 miljoen beschikbaar.

Het gestelde doel is dat de acht wijken uiterlijk in 2005 niet meer onveilig zijn en dat veilige wijken veilig blijven.

 


Meer OV Nieuws