home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


Kabinet maakt prestatie-afspraken met KLPD

NS Nieuws, 1 juli 2003

De ministers Remkes (BZK) en Donner (Justitie) hebben met het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) een convenant gesloten over de doelstellingen voor de verbetering van de prestaties van de politie.

Het convenant is de vertaling voor het KLPD van de landelijke prestatie-afspraken die het kabinet in februari 2003 voor de hele politie heeft gemaakt met het korpsbeheerdersberaad. Beide convenanten vloeien voort uit het veiligheidsprogramma 'Naar een veiliger samenleving'.

In het convenant met het KLPD zijn meetbare afspraken gemaakt over de te leveren prestaties:

  • Het aantal boetes en transacties moet in 2006 ruim 10% hoger zijn dan in 2002. In dat jaar verrichte de KLPD 113.582 aanhoudingen die leidden tot een boete of een transactie.
  • Vanaf 2006 moet het KLPD ministens 450 extra zaken met een bekende verdachte overdragen aan het Openbaar Ministerie.
  • De spoorwegen-divisie van de KLPD gaat ministens één keer per jaar een top-5 (of top-10) van probleemtrajecten of probleemstations in kaart brengen en daar de prioriteiten van de Spoorwegpolitie op afstemmen. Daarnaast moet de Spoorwegpolitie jaarlijks tien regionale of lokale kortlopende acties uitvoeren om de veiligheid op het spoor en op de stations te vergroten.
  • Bij misdrijven door veelplegers of door hardekernjongeren moet in tachtig procent van de gevallen binnen dertig dagen na het eerste verhoor een proces-verbaal aan het Openbaar Ministerie worden aangeboden.
  • De zichtbaarheid, bereikbaarheid en publieksgerichtheid van de politie moet groter. Dit betekent voor het KLPD met name dat meldingen via 112 en het Landelijk Telefoonnummer Politie beter afgehandeld moeten worden.
  • Het ziekteverzuim binnen het KLPD moet omlaag van 8,8% nu naar maximaal 8,0% in 2006.

 


Meer OV Nieuws