home | nieuws | projecten | www-links | bibliotheek | vraag het RCM


herstelrecht

Restorative policing. What is it and what are its ethical dimensions?   lees
Community Policing, Community Justice and Restorative Justice.   lees
Multicultural Implications of Restorative Justice: Potential Pitfalls and Dangers.
507 Kb
download
National Survey of Victim-Offender Mediation Programs in the United States.
508 Kb
download
Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims.
469 Kb
download
Besluit van de Raad van Europa tot oprichting van een Europees netwerk van nationale contactpunten voor herstelrecht (juli 2002)
42 Kb
download
Eindevaluatie van het project Herstelbemiddeling in Den Haag en Den Bosch (oktober 2002).
1,5 Mb
download
Tussenevaluatie van het project Herstelbemiddeling (juli 2000).
lees
Echt Recht in Drenthe. Artikel in Se'C (december 2002).
lees
Evaluatie van Eigen-kracht conferenties 2001, verslag van de gegevens uit de registratie.
lees